Beskyt dig selv

Baggrund

Rockerloven

Nyheder

Debatforum

Hvem er 1984.dk

Kontakt 1984.dkNyheder

Fra pressemøde


København d. 20. juni 2003

BJØRN ELMQUIST OG RUNE ENGELBRETH LARSEN

ROCKERKRIMINALITETEN OVERDRIVES, RETSSIKKERHEDEN UNDERGRAVES


POLITIETS NOTAT OM ROCKERKRIMINALITETENS OMFANG, 23.9.2002

I september kommer politirapporten om rockerkriminalitetens omfang. I et notat, der er udarbejdet til brug ved spørgsmål i Folketingets Retsudvalg, hedder det bl.a.:

"Den seneste udvikling inden for rockerkriminaliteten angår en stadig øget anvendelse af 'stedfortræder-kriminalitet', hvor personer, der ikke eller kun perifert har til knytning til rockermiljøet, tilskyndes til at begå kriminalitet og aflevere (hovedparten af) udbyttet til rockerrelaterede personer. Der ses i denne forbindelse således i stigende omfang eksempler på røverier, kreditsvindel, indbrud o.l., der begås efter pres fra personer tilknyttet rockermiljøet."

Dette dokumenteres ikke. Men ved hjælp af denne vinkel kan politiket medregne kriminalitet fra hvem som helst, som på et eller andet tidspunkt kan hævdes at have været i nærheden af Hells Angels og Bandidos. Det gør man så:

"Gruppen af personer, der har haft fast tilknytning til en af rockergrupperne, omfatter dels personer, som er afgået ved døden, dels personer som af anden grund ikke længere har fast tilknytning til de pågældende grupper." Afdøde og folk uden tilknytning i dag medregnes helt tilbage fra 1970erne.

TAL FRA POLITIET SAMMENLIGNET MED TAL FRA HELLS ANGELS OG BANDIDOS

Hells Angels og Bandidos har indhentet straffeattester fra alle deres medlemmer og prøvemedlemmer (hhv. 148 og 138). De opgjorte, kriminelle forhold, som oplyses, følger således almen brug af straffeattester, idet det altså er de samme attester, som de pågældende kan blive bedt om at oplyse over for arbejdsgivere osv. På denne måde er der fuld klarhed over grundlaget for opgørelsen, i modsætning til politiets rapport fra september 2002.

Opgørelse fra Bandidos MC Denmark:
Personer: 138 (medlemmer og prøvemedlemmer)
Domme: 191
Forhold: 391
Ren straffeattest: 48
Kilde Rigspolitichefens straffeattester.

Politiets offentliggjorte oplysninger:
Personer: 236 i tidsperioden frem til 2002
Forhold: 2.093
Ren straffeattest: 6
Kilde Rigspolitichefen (www.politiet.dk)

Hells Angels MC Denmark:
Personer: 148 (medlemmer og prøvemedlemmer)
Domme: 165
Forhold: 314
Ren straffeattest: 49
(Heraf 108 domme med 219 forhold begået af personer der ikke var tilknyttet HA på daværende tidspunkt)
Kilde Rigspolitichefens straffeattester.

Politiets offentliggjorte oplysninger:
Personer: 196 personer i tidsperioden frem til 2002.
Forhold: 1.943
Renstraffeattest: 3
Kilde Rigspolitichefen (www.politiet.dk)

HELLS ANGELS OG BANDIDOS I FORHOLD TIL KRIMINALITETEN I DK SOM SÅDAN

Politiets tal når således op på i alt 4.036 kriminelle forhold for de to klubber, hvorimod en opgørelse af deres straffeattester når op på 705.

Tallene kan f.eks. også ses i tilknytning til Danmark som et hele:

Straffelovsovertrædelser i Danmark fra 1996 til 3. kvartal 2002, i alt: 3.396.398 forhold. Kilde Rigspolitichefen (www.politiet.dk)

Efter BAs og HAs egen statistik er der altså tilsammen 705 forhold, hvilket svarer til 0,02% af alle straffelovsovertrædelser i det ovenstående tidsrum. Efter politiets statistik er der tilsammen 4.036 forhold for de to klubber, hvilket svarer til 0,12% af alle straffelovsovertrædelser i det ovenstående tidsrum. Det sidste tal (0,12%) er imidlertid under alle omstændigheder for højt, al den stund at politiets oplysninger ikke skal sammenlignes med samtlige straffelovsovertrædelser siden 1996, men siden engang i 1970erne - hvilket i sagens natur er mange gange flere, hvorved også rockerkulbbernes andel falder drastisk.

Intet af dette frikender medlemmer af HA eller Bandidos for noget som helst af den kriminalitet, der faktisk måtte være blevet begået, og klubbernes medlemmer skal naturligvis underlægges samme straf - men altså også samme retssikkerhed - som alle andre i samfundet. Men vi må insistere på klarhed og saglighed i grundlaget for lovgivningen, ligesom vi må insistere på at bevare almene retssikkerhedsprincipper. Begge dele er blevet undergravet af politiets problematiske rapporter såvel som af den nye rockerlov i en grad, hvis lige næppe findes i efterkrigstidens Danmark.


NOTER

Kriminalinspektør: Rockerne er ikke del af organiseret kriminalitetsmønster i 1996

I 1996 fastslog chefkriminalinspektør Per Larsen, at der ikke var tale om noget organiseret kriminalitetsmønster i rockermiljøet: "Vi kan ikke med nogen som helst vægt i vores dokumentation påstå, at rockergrupperne er del af et organiseret kriminalitetsmønster." (Information, 23.7.1996). I så fald kan hele den organiserede kriminalitet i miljøet altså tidligst have udspillet sig efter 1996, og materiale til dokumentation heraf må være af senere dato end juli 1996.

Kriminalinspektør: Tallene i politiets opgørelse er "skævvredet"

Politiets opgørelse over rockerkriminalitet i september 2002 blev også fra politiets side problematiseret, fremgår det af Jydske Vestkysten: "Sønderborgs kriminalinspektør, Peder Pedersen, er ikke glad for tallene. Han mener, de er skævvredet. - Hos os er langt de fleste af forholdene hæftet på to personer, som af forskellige grunde ikke længere er rockerrelateret. Så er der et fåtal af forhold tilbage, som er begået af få rockerrelaterede personer, siger Peder Pedersen." (Jydske Vestkysten, 28.9.2002).

--------------
Rune Engelbreth Larsen
Formand for Minoritetspartiet


Kontakt 1984.dk
1 9 8 4 . d k

Berlingskes artikler om L218

Pressemateriale 1984.dk

Presseomtale:
7.00 radioavisen 20/5
12.00 radioavisen 20/5
Computerworld 19/5
DR-online 20/5
Politiken 20/5
Politiken 20/5
Safe2day 20/5
Safe2day 20/5
ComOn 20/5
Jyllands Posten 20/5
Newz.dk 20/5 - med debat
Ekstra Bladet 21/5
Information 22/5
IT Svar 23/5
Leder Computerworld 23/5
Svar udbedes, Computerworld 23/5
Dansk Fagpresse 23/5
Nyhedsbrev fra TDC´s Computer Security Incident Response Team 26/5
TeknoNyt nr. 6 2003 (ikke on-line)
P1 Debat 30/5
eJour nr. 25 2/6