Beskyt dig selv

Baggrund

Rockerloven

Nyheder

Debatforum

Hvem er 1984.dk

Kontakt 1984.dkNyheder

Pressemeddelelse


København d. 19. maj 2003

Skal politiet kunne inficere din pc med virus, åbne for industrispionage og kunne snage i dine private breve?

- Vi giver dig værktøjerne til at forhindre det.

PROSA Forbundet af IT-professionelle har, i samarbejde med IT-politisk forening og Privatliv.net, etableret en hjemmeside, hvor du kan få instruktion i hvilke procedurer, du kan følge, og hvilke computerprogrammer, du kan benytte, for at beskytte dig mod indbrud på din pc - og dermed i dit privatliv. På hjemmesiden vil du også kunne finde links til hvor du finder disse gratis programmer.

Hjemmesiden offentliggøres på pressemøde

Tirsdag d. 20. maj 2003 kl. 12.00 - 13.00
PROSA, Ahlefeldtsgade 16
1359 København K

På pressemødet vil du kunne opleve en såkaldt netværkssnifning live. Det vil blive illustreret, hvordan passwords og andre personlige oplysninger nemt kan opsnappes.

Hjemmesiden offentliggøres endvidere på www.prosa.dk kl. 13.30 samme dag.

Baggrund for hjemmesiden:
Et nyt lovforslag - L218 - om begrænsning i individers og selskabers retssikkerhed og særligt rettet mod den organiserede kriminalitet i Danmark, især rockergrupperne, er ved at blive behandlet i Folketinget.. Vedtages denne lov vil det medføre voldsomme forringelser af borgernes retssikkerhed og give politiet stærkt udvidede beføjelser til aflytning og ransagning bl.a. af indholdet på private pc´ er.

Vi er i fuld gang med at afskaffe borgerlige frihedsrettigheder, herunder retten til et privatliv, der er central for demokratiske samfund. Dermed er vi i Danmark selv ved at gennemføre et alvorligt angreb på det demokrati, som terrororganisationerne ønsker afskaffet og kriminelle kun har foragt til overs for.

Myndighederne får med den nye lovs bestemmelser om aflytning og undersøgelse af private pc´ er adgang til at se direkte ind i folks dagligstuer og i virksomheder med viruslignende programmer. Politiet får lov til at aflytte alt, du foretager dig på din pc. Kryptering hjælper ikke.

Det bliver med disse metoder muligt at efterforske sager om blandt andet skatte- og moms-unddragelse, smugleri og tyveri. Dette sker politisk under dække af at være rettet mod organiseret kriminalitet, men vil reelt åbne for vidtstrakt brug af overvågning af borgerne.

Den lovhjemmel som myndigheder kan udnytte til denne overvågning, vil også kunne benyttes til andre formål som industrispionage, og give private mulighed for at snage at ændre folks private elektroniske breve og til at aflure kreditkortnumre og pinkoder. Det vil ikke være til at se, hvem der kigger en over skulderen, politiet, konkurrenten eller din rival. Manglen på sikkerhed på nettet vil være med til at øge frygten for andres misbrug. Dermed kan borgerne miste tilliden til digital forvaltning og e-handel.

Den såkaldte "rockerlovs" udvidelser af disse beføjelser er en yderligere udvidelse af myndighedernes muligheder for i enkeltheder at overvåge og kortlægge den enkelte borgers gøren og laden, og er endnu et skridt i retning af det mareridtssamfund George Orwell beskrev i sin roman "1984".

Aflytningen er i dag teknisk mulig - og kan gennemføres på mange forskellige måder. Men du kan også selv kontrollere om nogen foretager aflytning og med de rigtige programmer, kan du forhindre at det sker.

Med venlig hilsen
Forbundsformand Peter Ussing, PROSA

Yderligere informationer: peu@prosa.dk eller mobil: 28 19 84 97


Kontakt 1984.dk
1 9 8 4 . d k

Berlingskes artikler om L218

Pressemateriale 1984.dk

Presseomtale:
7.00 radioavisen 20/5
12.00 radioavisen 20/5
Computerworld 19/5
DR-online 20/5
Politiken 20/5
Politiken 20/5
Safe2day 20/5
Safe2day 20/5
ComOn 20/5
Jyllands Posten 20/5
Newz.dk 20/5 - med debat
Ekstra Bladet 21/5
Information 22/5
IT Svar 23/5
Leder Computerworld 23/5
Svar udbedes, Computerworld 23/5
Dansk Fagpresse 23/5
Nyhedsbrev fra TDC´s Computer Security Incident Response Team 26/5
TeknoNyt nr. 6 2003 (ikke on-line)
P1 Debat 30/5
eJour nr. 25 2/6